Noodverlichting

Er zijn veel normen (NEN 1838 NEN 6088) en wettelijke bepalingen waarin noodverlichting en vluchtroutes zijn ondergebracht. De regels veranderen regelmatig, Van den Bosch Technische Installaties beschikt over het certificaat Projecteringsdeskundige Noodverlichting en Vluchtroutes en verschaft u helderheid in de actuele normen en bepalingen.

 

Aan een goede (nood)verlichtingsinstallatie gaat altijd een advies vooraf. Vanuit dit advies selecteren we de meest passende verlichtingsbronnen.

 

We volgen de ontwikkeling van nieuwe verlichtingsbronnen, denk hierbij aan LED, op de voet, zodat de efficiency van de installatie altijd hoog blijft.