Onderhoud Airconditioning Luchtbehandeling

Voor een lange en zorgeloze levensduur is het raadzaam ieder jaar onderhoud te (laten) plegen aan de airco-installatie. Deze wordt dan in het voor- of najaar nagezien zodat tijdens het seizoen de storingen tot een minimum worden beperkt. Afhankelijk van de inhoud "moet" elke koelinstallatie ieder jaar worden geïnspecteerd op CFK-lekkage. Bovendien mogen werkzaamheden aan koelinstallaties uitsluitend door STEK-erkende technici worden verricht. Om een onderhoudsvoorstel aan te vragen mailt u naar installatie@vandenboschharderwijk.nl. Eén van onze medewerkers helpt u dan graag verder.

 

Regelmatig onderhoud aan de ventilatiesystemen is nodig om ze goed te laten functioneren. Zonder onderhoud neemt de capaciteit van het systeem jaarlijks met ongeveer tien procent af. Na vijf jaar werkt de installatie onvoldoende als gevolg van vervuiling, ontregeling of veroudering. Laat uw installatie dus regelmatig controleren en schoonmaken. Heeft u een warmte-terugwinsysteem (WTW), zorg dan voor regelmatige controle en schoonmaak van de filters. Laat ze zo nodig vervangen.