Riolering

Riolering kunnen we onderverdelen in binnenriolering en buitenriolering. De binnenriolering zal vaak in kruipruimtes, schachten, koven, in dekvloeren en wanden te vinden zijn.

Terwijl de buitenriolering buiten in de grond ligt of bij fabrieken op staanders of hangend aan het plafond.

 

Vervanging van een riolering komt vaak pas aan de orde wanneer regelmatig klachten worden geuit over verstoppingen, stank- of wateroverlast. Als de oorzaak niet direct duidelijk is wordt deze middels diverse onderzoeksmethodes achterhaald.

Veel voorkomende verstoppingen zijn af te leiden uit: niet op afschot lopende leidingen, vet, geurdoekjes, overtollig toiletpapier, maandverband, wortels van bomen of struiken.

 

Loodgietersbedrijf Van den Bosch & Mulder kan ook uw verstopping verhelpen. Met eigen onstoppingswagen en de kennis is uw verstopping snel verholpen. Tevens wordt er dan bekeken wat de oorzaak ervan is en in overleg zullen we de oorzaak ook wegnemen.

 

Een verstopping of storing komt altijd onverwacht en altijd ongelegen. Daarom heeft Loodgietersbedrijf Van den Bosch & Mulder 7 dagen per week storingsdienst beschikbaar. Ook buiten kantooruren kunt u middels ons telefoonnummer bij ons terecht.