NEN3140 keuring en inspectie

  • NEN-keuring

NEN3140 keuring en inspectie

Een werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van elektrische installaties. Met het oog hierop zijn periodieke inspecties volgens NEN 3140 noodzakelijk. Van den Bosch voert de NEN 3140 inspectie uit conform de kwaliteitseisen van het Criteria voor Toezicht en rapporteert gebreken en defecten. Dit rapport geeft een goed beeld van de staat van de installatie qua functionaliteit en veiligheid.

200