Zwakstroominstallaties

  • zwakstroominstallatie

Zwakstroominstallaties

Zwakstroominstallaties worden door snelle technologische ontwikkelingen belangrijker. Van den Bosch Installatietechniek zorgt voor de aanleg en onderhoud van installaties, onder meer voor intercom, alarmering, verlichting, toegangsconctrole, telecom, data en domotica.

Hieronder vindt u meer informatie over de volgende onderwerpen:

•    Data
•    Intercom
•    Bekabeling alarminstallaties
•    Bekabeling brandmeldinstallaties NEN 2535

187